• Flow Coaching School
 • Onboarding
 • Vezetői önindító
 • Vezetés a komfortzónán túl
 • Flow Leadership Konferencia
 • HR Business Partner Program 2018
 • Flow Management Akadémia
 • Navigátor

Flow Coaching School

Mi a Flow Coaching School?

„A coach az, aki azt mondja, amit nem akarsz hallani, azt látja, amit nem akarsz látni, hogy az legyél, akiről mindig is sejtetted, lenni tudsz.” (Tom Landry, amerikai football-edző)

2018. októberében indul újra a FLOW csoporthoz tartozó Flow Coaching School képzése, amelyben a jelentkezőket a Gestalt-terápiás irányzat szerint képezzük. Ez a metódus már rövid távon is tartós eredményt hoz az ügyfelek számára. Az 1920-as években, Németországban indult, majd Amerikában továbbfejlesztett Gestalt olyan irányzat, amely alapján a coach nem csupán intellektuálisan vesz részt a folyamatban, hanem a klienst és önmagát, valamint kettőjük rendszerét is figyeli, illetve erre ösztönzi az ügyfelet is, így tudatosabban, érzéseiket is megosztva, teljes valójukban vesznek részt a változást előidéző folyamatban.

A Gestalt terápiás irányzat

„A coaching school után én új szemmel nézek a világra. Megtanított arra, hogy nem kell mindig görcsösen keresni a válaszokat a másik fél helyett, meg fogja ő találni azokat maga is.” (Banki HR igazgató)

Az 1920-as években, Németországban indult, majd Amerikában továbbfejlesztett Gestalt olyan irányzat, amely alapján a coach nem csupán intellektuálisan vesz részt a folyamatban, hanem a klienst és önmagát, valamint kettőjük rendszerét is figyeli, illetve erre ösztönzi az ügyfelet is, így tudatosabban, érzéseiket is megosztva, teljes valójukban vesznek részt a változást előidéző folyamatban.

A coach tehát észreveszi és észrevéteti azokat a testi, lelki jelzéseket, amelyek jól hasznosítható információt adnak arról, hogyan éli meg a kliens a különböző eseményeket és változó helyzeteket, illetve segít, hogy azok új megvilágításba kerüljenek.

Mivel a Flow Coaching Schoolban a résztvevőkkel ugyanúgy dolgozunk, ahogyan az ügyfelekkel, a végzettek mintát kapnak az értő figyelem, a mélyebb témákkal foglalkozás eljárásaira és egyúttal megérzik, mit él át a kliens a coaching során. Ennek megfelelően az iskolának inkább résztvevői, kevésbé hallgatói vannak, akik később sikerrel tudnak saját érzéseket, gondolatokat használva közreműködni egy másik személy fejlődésében, és átsegíteni őt a belső akadályokon. Személyes hatásuk érezhetően erőteljesebbé válik, és ügyfeleik beszámolói szerint, azelőtt megoldhatatlannak tűnő problémák tűnnek el, oldódnak meg, illetve lehetetlennek hitt helyzetek alakulnak át kezelhető, jó irányban változó állapottá.

Elmélet és gyakorlat összhangja:
A képzésen nemcsak a klienst coacholni, azaz vezetni tanítunk, de azt is, hogy a végzettek hogyan érvényesüljenek sikeresen az egyre növekvő piacon. Ez azt is jelenti, hogy kizárólag a gyakorlatban már hasznosnak bizonyult elméletekkel és modellekkel foglalkozunk. Tanítványainkkal feldolgoztatjuk, hogy az adott vezetési modell hogyan értelmezhető az ő valóságukban és erről a folyamatról írásos anyagot is készítenek, dolgozatot adnak be.

Kiket várunk a képzésre

„A Flow Coaching School-ban egy új és rendkívül hatékony tanulási és fejlődési módot tapasztaltam meg. Ez a módszer egyszerű, világos és bármely helyzetben működőképes. Segítségével eddig rejtett erőforrásaimra leltem. Hatása kézzelfogható és egyértelmű a munkámban és az életem más területein is. Az egyik legjobb döntés volt az életemben.”

(Sarkadi Tünde coach)

Vállalati közép- és felsővezetőket:

Ha Ön:

 • vezetőként dolgozik, és szeretné, hogy munkatársai a rájuk bízott feladatokat nagyobb felelősséggel és elkötelezettséggel lássák el;
 • azt akarja elérni, hogy a munkatársai által végzett munka az eddiginél nagyobb mértékben nyerje meg az Ön és ügyfelei tetszését;
 • a szervezeti kultúrát abban az irányban kívánja fejleszteni, hogy hosszú távú együttműködést elősegítő visszajelzéseket lehessen adni a munkatársak teljesítményére, és Ön is megtudja, hogy az Ön működése hogyan hat a munkatársaira.
 • Jól képzett a szakmájában, megalapozott vezetői értékek mentén működik, de az ennek hatásosságához szükséges készségeket eddig főleg tapasztalati úton fejlesztette, és most látja annak az idejét, hogy fejlessze és stabilizálja a tudását.

Ha ezek az igények Önben is megfogalmazódnak, ám számos próbálkozása ellenére mégsem teljesülnek, várjuk Önt szeretettel a Flow Coaching School-ban.

Akik coach-ként kívánnak dolgozni, akár egy szervezet tagjaként, akár külső tanácsadóként:

Ha Ön:

 • szeretne vállalati közép- és felsővezetőknek segíteni abban, hogy hatékonyabban lássák el feladataikat;
 • a HR osztály munkatársaként feladata a vezetők támogatása;
 • eddig is tanácsadással vagy tréninggel foglalkozott, és bővíteni kívánja eszköztárát;
 • mindig is fontosnak találta, hogy új eljárásokat tanuljon meg, amelyeket hasznosíthat a munkájában és magánéletében,

akkor várjuk szeretettel a Flow Coaching School-ban.

Megtérülő tudás

A Flow Coaching School pénz, idő és energia tekintetében jelentős befektetés a jelentkezők részéről, de a visszajelzések alapján állítjuk, hogy akár későbbi coach-ként, akár vezetőként, sokszorosan megtérülő befektetés.

Előbbiként már három ügyfél után megtérülhet a képzés díja, vezetői tapasztalatként pedig a csapat és a cég teljesítménye lendíthető fel: a végzett menedzser vagy igazgató képessé válik arra, hogy munkatársaiból olyan értékeket és teljesítményt hozzon ki, amelyekről egyikőjük sem hitte, hogy egyáltalán létezik, vagy hogy az a vállalkozás, illetve szervezet javára fordítható. Növekvő számban vannak azok is, akik már képzett és gyakorlattal rendelkező coachként személyes, szakmai fejlődési céllal jönnek el hozzánk és vesznek részt a képzésben.

Az iskolánkban eddig végzett közel 90 résztvevő mintegy fele aktív coachként dolgozik, míg a többiek a szerzett tudást és tapasztalatot vezetői vagy tanácsadói, tréneri munkájukban használják.

A képzés tervezett időpontjai

- K1: október 16-18
- Kérdőív (ARPe vagy GPOP, Rich Bents-szel): november 20-22
- K2: január 22-24
- Kérdőív (GPOP vagy ARPe, Rich Bents-szel):március 12-14
- K3: április 23-24
- K4: június 19-20

A képzés felépítése

„Rengeteget tanultam saját magamról, amit azóta minden nap használok. Újra és újra meglepődöm, hogy mi mindenre vagyok képes. És ahhoz is kaptam eszközöket, hogy ezt hogyan adjam át másoknak.”

(IT termékek forgalmazója)

Induló interjú: Az iskolát személyes beszélgetéssel kezdjük, amelyen felmérjük a célokat, és megadjuk a kereteket.

Készségfejlesztés: Készségfejlesztés: A 2x3 napos és 2x2 napos készségfejlesztő modulokban azon dolgozunk, vagyunk jelen, mit veszünk észre, mit és hogyan közlünk, hogyan teremtünk kapcsolatot saját magunkkal és az ügyfelünkkel, illetve mit kezdünk ezzel a kapcsolattal. Fontos része e moduloknak, hogy a résztvevők megtanulják, hogyan indítsanak, vezessenek és zárjanak le egy ülést, illetve egy teljes fejlesztési folyamatot. Olyan „könnyű mondani, de nehéz megvalósítani” helyzetekkel is foglalkozunk, mint például, hogy mit teszünk, amikor nem tudjuk, mit tegyünk, vagy amikor a coach azt érzi, nagyon is jól esne tanácsot adni. Mindemellett a coacholás etikai és üzleti vonatkozásait is tartalmazza a tréning.

A résztvevők mindegyik modulban coacholnak, amit a mentorok figyelnek meg, és szakértő visszajelzést adnak a látott helyzetekről, folyamatokról. A résztvevők ugyanakkor maguk is gyakorolják, hogyan adjanak szelektált és fejlődést segítő visszajelzést mások működéséről.

Olyan képzést adunk, amelynek egyik lényege, hogy a végzettek mások által kifejlesztett eszköz nélkül is tudjanak valós eredményt elérni. Erre a tudásra épülhet bármifajta eszköz, mint például kérdőív használata.

Kérdőív alkalmazás – ARPe© (Authority-Responsibility-Power extended) nemzetközi akkreditációs tréning: A háromnapos modulban az ARPe© (autoritás-felelősség-bizalom-hatóerő) kérdőív nemzetközi akkreditációs tréningje zajlik. Kizárólag a végzettek jogosultak a jelenleg elérhető magyar, német és angol nyelvű kérdőívek alkalmazására. A kérdőív segítségével az önismeret, a vezetői és együttműködési készségek fejleszthetők. A modult a kérdőív alkotójával, az egyesült államokbeli Richard Bents felügyeletével vezetjük.

Ez a modul opcionális, az iskola hallgatói jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe ezt a nemzetközi képzést.

További információ

Kérdőív alkalmazás – GPOP© (Golden Profiler of Personality) nemzetközi akkreditációs tréning: háromnapos modulban a jungi személyiségtípusokat tanítjuk és a kérdőív használathoz a tréning nemzetközi akkreditációt biztosít. Ez esetben is kizárólag a végzettek jogosultak a jelenleg elérhető magyar, német és angol nyelvű kérdőívek alkalmazására. A kérdőív segítségével az önismeret, a vezetői és együttműködési készségek fejleszthetők. Nagyon kedvelt intellektuálisabb típusú csapatépítésben. A modult az egyesült államokbeli Richard Bents közreműködésével vezetjük. Ez a modul is opcionális, jelentős kedvezményt biztosítunk az iskola hallgatóinak. A GPOP© hazailag és nemzetközileg is elismert, nagyon közkedvelt eszköz.

További információ

Záró interjú: Az iskolát személyes beszélgetéssel zárjuk. Ebben értékeljük az elért megfogalmazzuk az esetleges hiányokat és megbeszéljük a továbbfejlődés lehetséges irányát. Végül értékelést, illetve javaslatot kérünk a Flow Coaching School továbbfejlesztésére.

A modulok közötti hónapok sem telnek munka nélkül, hanem ilyenkor:

 • Gyakorló coaching ülések zajlanak. A gyakorló ügyfeleket a részvevők ellenszolgáltatás nélkül coacholják annak fejében, hogy ők visszajelzést adnak és megadhatók referenciaként.
 • Minden résztvevőnek személyes mentora van, akivel feldolgozhatják a coacholás tapasztalatait, illetve saját megtapasztalt akadályaikat, segítséget kapva a fejlődésükhöz.
 • Félidős értékelésen egyeztetjük, résztvevőink hol tartanak a céljaik elérésében, milyen tapasztalatokra, élményekre tettek eddig szert a coacholás közben, és milyen további támogatásra van szükségük.
 • Dolgozatot írnak a résztvevők arról, hogyan működik valamelyik tanult modell a saját gyakorlatukban. A pár oldalas írást két tréner kommentálja. Ezen kívül a négy készségfejlesztő modul valamelyikén megélt élményekről is várunk egy kisebb dolgozatot. Mindezzel az önreflexió képességét kívánjuk erősíteni, mert ezt a legfőbb fejlődési eszköznek gondoljuk. Ugyanakkor, ha egy résztvevő nem kíván dolgozatot írni, a csoportban ún. akváriumgyakorlat során mutathatja be, hol tart a coach-csá válás útján és milyen készségeket fejlesztett ki a képzés során.

Szakmai hitelesség, trénerek:

„Több, mint 10 éve járok Ila képzéseire. És ez nem véletlen. Tanácsadói, tréneri munkámban mindig új impulzust, erőt és használható tudást tud adni a Vele való találkozás. Soha nem érzem az ismétlődést, mert azt látom, hogy Ő is folyamatosan tanul, és amit megtanult az örömmel és lelkesedéssel tovább is adja. Igazi coach.”

(Tanácsadó)

Dr. Erős Ilona a A Flow Coaching School vezetője, aki húsz éve dolgozik a szervezet- és vezetésfejlesztő szakmában. A szakmát többek között az amerikai, 65 éves múltra visszatekintő NTL Institute és a Gestalt Institute of Cleveland kurzusain tanulta. A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának tiszteletbeli tagja és Mezei Julcsi-díjasa, a Magyar Gestalt Egyesület (www.gestalt.hu) egyik alapítója, első elnöke és tiszteletbeli tagja, a European Association for Gestalt Therapy általános elnökségének tagja. A képzés az ő vezetésével és további, mind az oktatásban, mind a coachingban jelentős tapasztalattal bíró coach-mentorok bevonásával zajlik.


Richard Bents PhD az ARPe és GPOP modulok trénere, aki az Egyesült Államokban és Európa német nyelvterületein folytat vezetésfejlesztést, és a tanítandó kérdőívek társalkotója. Saint Paul, Minnesotában él.

Mentorok:

Szobonya László 2012 óta a Flow Coaching School mentora, az Art of Progress Fejlesztési Központ képzési vezetője, Okleveles villamosmérnök, közgazdász, több mint 20 éves hazai és nemzetközi üzleti tapasztalattal rendelkezik. Szervezetfejlesztéssel a 2000-es évek elején kezdett foglalkozni. Az első Gestaltos élmények a Flow Csoport SzEVA képzésén érték, ez után azonnal bejelentkezett a Flow Coaching Schoolba, hogy Erős Ilánál tanuljon. Specialitása az ARPe kédőív koncepciójának integrálása felsővezetők csoportos vezetésfejlesztésébe.
Miskó Diána a Flow Coaching School mentora, tanára és egykori hallgatója. Pszichológus, pszichodráma csoportvezető és Gestalt terapeuta (Norwegian Gestalt Institute). 2008 óta a Flow szervezetfejlesztési tanácsadójaként dolgozik, 2010 óta coachként is. Coachingot tanít több egyetemen is (BGE - Business Coach képzés, Corvinus és BME - csoportos coaching / action learning).
Zöldi Zsófia a Flow Coaching School mentora, egykori hallgatója. 2000 dolgozik trénerként, tanácsadóként, 2011 óta coachként is a szervezet-, készség- és vezetésfejlesztés területén.A képzés díja

Az árak a tréning, a konzultációk és az ügyintézés díját, a kiosztandó anyagok és a frissítők költségét foglalják magukba.

A jelentkezést 100 000 Ft jelentkezési díj befizetése után tekintjük teljesnek. A jelentkezési díjat a képzés árából levonjuk.

Visszalépés csak írásban lehetséges. Ekkor a jelentkezési díj kivételével visszafizetjük a képzés díját. A lemondott résztvevő pótlására van lehetőség.

Részletfizetés lehetséges.

Ha az első készségfejlesztő modul elvégzése után úgy ítéli meg, hogy nem ez az Ön iskolája, akkor a további modulokra befizetett összeget visszatérítjük. Nem térítjük vissza a regisztrációs díjat és az első modul díját.

Tagsági kedvezmény nélkül:

Jelentkezés ideje:Szeptember 15-igSzeptember 16-tól
Készségfejlesztő modulok: 725 ezer Ft + ÁFA 850 ezer Ft + ÁFA
GPOP kérdőív akkreditált képzése 245 ezer Ft + ÁFA 290 ezer Ft + ÁFA
ARPe kérdőív akkreditált képzése 245 ezer Ft + ÁFA 290 ezer Ft + ÁFA
Kérdőívekkel együtt kedvezményesen: 1.135 ezer Ft + ÁFA 1.350 ezer Ft + ÁFA

MaG, SzMT tagsággal:

Jelentkezés ideje:Szeptember 15-igSzeptember 16-tól
Készségfejlesztő modulok: 580 ezer Ft + ÁFA 680 ezer Ft + ÁFA
GPOP kérdőív akkreditált képzése 195 ezer Ft + ÁFA 235 ezer Ft + ÁFA
ARPe kérdőív akkreditált képzése 195 ezer Ft + ÁFA 235 ezer Ft + ÁFA
Kérdőívekkel együtt kedvezményesen: 890 ezer Ft + ÁFA 1.070 ezer Ft + ÁFA

 

Non-profit szervezetből két jelentkezőnek, egy nappalis diáknak:

Keressék Ilát e-mailben!
ilona.eros@flowinternational.eu

 

Gyakran feltett kérdések

Miért van több hónapos szünet a modulok között?

A modulok közötti idő csak a csoport és a trénerek találkozása szempontjából szünet, a munka szempontjából nem az. A résztvevők coacholnak, őket coacholják, valamint a modulokon történtek és hallottak érlelődnek, a helyükre kerülnek. Mivel nem technikai tudást tanítunk, hanem a résztvevők ügyfélként is megélik a coaching folyamatot, a változáshoz, fejlődéshez szükséges időt meg kell adnunk.

Akkreditált a képzés?

A Flow Coaching School a Magyar Gestalt Egyesület által szakmailag támogatott tréning, hivatalos coaching szervezetnél nincs akkreditálva. Ugyanakkor a nagy nemzetközi szervezetek előírásainak a képzés megfelel, és mindent úgy adminisztrálunk, hogy felhasználható legyen egyéni akkreditáció során. Az ARPe© és GPOP© minősítő tréningje nemzetközi akkreditációnak felel meg, ezért a végzettek más nyelven elérhető ARPe© és GPOP© kérdőíveket is használhatnak.

Lehet-e részletekben fizetni vagy extra kedvezményt kapni?

A részletfizetés bevett szokás, és a jelentkezési lapon feltüntetett kedvezményeken kívül részbarter egyezményre is volt már példa.

Lesz-e gyakorlás, hol és hogyan?

Minden modul során egymással gyakorolnak a résztvevők. A modulok között egymással és valódi vállalati ügyfelekkel is dolgoznak. Utóbbiakat a Flow Coaching School biztosítja. Tekintve, hogy az iskolánkban tanuló majd végzett coachok nagyon elismertek, jelentkező ügyfélből nincs hiány.

Elég homogén lesz-e a csoport, mindenki egy szinten lesz-e felkészültségben?

Reméljük, hogy nem. Mivel a Flow Coaching School sokkal kevésbé intellektuális, mint tapasztalati tanulás, azt akarjuk elérni, hogy résztvevőink minél több élményhez jussanak, amelyeket biztonságos környezetben tudnak feldolgozni, ehhez jobb, ha minél többféle felkészültségű, attitűdű, motivációjú ember vesz részt.

Jelentkezés!

Kérjük jelentkezését ezen az e-mail címen jelezze:
eros.ilona@flowinternational.eu

Érdeklődés

Onboarding

Az üzleti kihívás

A HR szervezetek egyik legnagyobb kihívása napjainkban a rátermett munkaerő megtalálása és megtartása.

A munkaerő megtartásában kulcs szerepe van az első 3-6 hónapnak, amikor be kellene illeszkednie az új munkaerőnek és minél gyorsabban ki kellene vegye a részét az értékteremtő folyamatokból.

A legtöbb szervezetnek van onboarding folyamata, de a legtöbb szervezetnek nincs jól működő onboarding folyamata.

A Flow onboarding szolgáltatása

A folyamat dizájn

A szervezet HR részlegével együttműködve segítünk kialakítani azt az onboarding folyamatot, ami a lehető legjobban illeszkedik a szervezet elvárásaihoz, sajátosságaihoz és az új belépők igényeihez.

On-line folyamat támogatás

Egy online platformra építve kialakítjuk a teljes onboarding menetrendet, amiben minden belépő lépésről lépésre haladva kapja meg az összes információt, tudást, impulzust a megfelelő ütemezés szerint. A felület közösségi funkcióira építve az új belépők kialakíthatják virtuális és valós közösségeiket és erősíthetik kapcsolódásaikat.

Folyamat moderálása

Moderátoraink rendszeresen követik az új belépők tevékenységét az onboarding rendszerben és az esetleges lemaradásról, kiesésről visszajelzést adnak a megbízónak.

A Flow onboarding menedzsment haszna

 • Gyorsabb integráció a szervezetbe, gyorsabb értékteremtés
 • Kisebb fluktuáció
 • Követhetően megvalósuló onboarding
 • Felszabaduló HR erőforrás
 • Az újbelépők nagyobb elégedettsége, motiváltsága
 • Erősebb employer branding
 • A pre-onboarding-on keresztül tájékozottabb és motiváltabb belépők
 • Early warning system – problémás esetek korai kiszűrése

Keress minket! Mindig nyitottak vagyunk egy demo-ra vagy egy beszélgetésre! 

Nézd meg összefoglaló videóinkat! 

 

A RecruiTech konferencián beszéltünk a témában:

Ha szeretnél a sikeres onboarding menedzsment szolgáltatásunkról többet megtudni, add meg itt telefonszámodat és/vagy email címedet és mi örömmel felvesszük veled a kapcsolatot.

Érdeklődés

Vezetői önindító

MIRŐL SZÓL?

A vezetés leghasznosabb elméletei gyakorlati köntösben, a résztvevők saját esetein keresztül.

A résztvevők könnyen alkalmazható vezetői eszköztárat kapnak a mindennapokhoz és a nehéz helyzetek kezeléséhez, ezeket már a tréningen gyakorolják.

A program célja a tudatosabb és hatásosabb vezetői működés, ezt a tréner mellett az intenzív egymástól tanulás is támogatja.

Töltse le a program ismertetőjét INNEN.

Vezetés a komfortzónán túl

Vezetői erőforrások kibontakoztatása 4 napos erdei expedíción –

Időpont: 2017. szeptember 20-23.

A változások akkor következnek be, amikor valami olyat teszünk, ami abszolút nem illik bele az általunk megszokott világba.

 

Életre szóló élmény és személyes felismerések vezetői utunkról:

-       Mely személyes erőforrások, értékek támogatnak vezetői sikerességemben?

-       Merre tartok, mik a valódi céljaim?

-       Hogyan tudok kilépni a komfortzónámból, meghaladni önmagamat?

-       Mely kihasználatlan erőforrásaim segítenek leküzdeni a felmerülő akadályokat?

-       Hogyan kezelem a saját félelmeimet, kételyeimet, ismerem fel vak foltjaimat?

 

Javasoljuk tapasztalt vezetőknek, akik

-       új és mélyebb tapasztalásokat keresnek számos tréninget és képzést követően,

-       nyitottak önismeretük mélyítésére, vezetői eszköztáruk, tudatosságuk bővítésére, új inspirációkra

-       készek kilépni komfortzónájukból – nem csak fizikai, hanem érzelmi, társas, mentális szinten is.

 

Fókuszban

-       - A vezetői hitelesség, tudatosság erősítése tapasztalati helyzeteken keresztül.

-       - A felelősségvállalás, döntéshozatal, stratégiaalkotás, delegálás, együttműködés témáinak sajátélményű feldolgozása.

 

A tanulási folyamat lépései:

 1. előkészítő 60’-es skype interjú
 2. előzetes vezetői feladat feldolgozása
 3. 4 napos expedíció (Rövid felkészítést követően 3 nap-3 éjszakát az erdőben töltünk, a 4. napon tréningteremben összegezzük a tanulságokat)
 4. utókövető coaching alkalom

 

Az expedíció átlagos fizikai felkészültséggel is teljesíthető!

Módszerünk:

-       Szokatlan, kihívásokkal járó, erőforrásokat mozgósító helyzetek átélése

-       Valós döntések valós következményeinek megtapasztalása egy olyan közegben, mely azonnali visszajelzést ad

-       A tanulságok, tapasztalatok tudatosítása, folyamatos tanulás

-       Vezetésfejlesztés, valamint a kalandterápia és tapasztalati tanulás ötvözése

 

Trénerek:

-       Halmos Gábor – FLOW, 16 éves vezetőképző és outdoor tréneri tapasztalat

-       Skaliczky Dávid – Élményakadémia, 10 éves vezetőképző, expedíció vezető tapasztalat

RÉSZLETEK:

Időpont:              2017. szeptember 20-23. (szerda 9.00-tól szombat 16.00-ig)

Helyszín:             Bükk, bázis: Bánkút

Ára (tartalmazza az ellátást, szállást, speciális eszközök biztosítását):    

Early bird (08.31ig)          260.000 Ft+ ÁFA / Fő,

Teljes ár (09.18ig)            290.000 Ft+Áfa / fő

Kedvezmény:                   10% kedvezmény ha min. 3 fő azonos cégtől érkezik.

 

Jelentkezzen ITT

További infó: Halmos Gábor (06-30-6347-417), Skaliczky Dávid (06-30-664-1033), vagy: flow@flow.hu

 

Töltse le ismertetőnket: VEZETÉS A KOMFORTZÓNÁN TÚL

HR Business Partner Program 2018

Mi a HR Business Partner Program

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézete és a hazai szervezetfejlesztési piac meghatározó szereplői, a Flow Magyarország és az OD Partner stratégiai szövetségében megvalósuló program a legjobb hazai és nemzetközi HR felsővezetői gyakorlatot teszi elérhetővé a jelentkezők számára.

A HR Business Partner Program egy egyetemi szakirányú továbbképzési szak, amelynek célja, az emberierőforrás-menedzsmenttel hivatásszerűen foglalkozó, illetve a HR-es pályaváltás iránt érdeklődő középvezetők felkészítése egy olyan HR felsővezetői szerepkörre, amely az üzleti vezetőkkel kialakított partnerségre épül

Bővebb információkért töltse le tájékoztatónkat itt

 

Flow Management Akadémia

Mi a Flow Management Akadémia?

A Flow Management Akadémia a Flow és a Human Telex Consulting konzorciális, kiemelt, felső-és tapasztalt középvezetőknek szóló, nyílt rendszerű vezetőképző programja.

A szervezetfejlesztésben szerzett sokéves tapasztalataink alapján hoztuk létre azt a rendszert, a Flow Management Akadémiát, amely

 • könnyen elsajátítható és a gyakorlatban azonnal használható vezetői eszköztárat ad
 • egy éven át tartó, havonta egy napos képzést nyújtó folyamat,
 • kiváló trénerek közreműködésével zajlik,
 • kiváló résztvevőkkel történő tapasztalat-cserét biztosít,
 • mérhető eredményeket ad.

A 2019-es részvételi lehetőséggel kapcsolatban kérjen további információkat a Flow Management Akadémia szakmai vezetőjétől, Zala Ákostól (akos.zala@htconsulting.hu)

Az alábbi szervezetek delegálták vezetőiket az első kilenc évfolyamban: Akadémia Kiadó Zrt., 3H építésziroda Kft., Bácsvíz Zrt., Bátor Tábor Alapítvány, Becton Dickinson Hungary Kft., Béflex Zrt., Blaguss Utazási Iroda, Bonafort Kft., Bull Magyarország Kft., CD Hungary Zrt., Consulting Plusz Kft., Cryo Management Kft., Cyro-Innovation Kft., Dreher Sörgyárak Zrt. , Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KFT., Erdért Zrt., FÁÜ Rt., Erzsebet Üzemeltető Kft., Fireplace Kft., Goodmills Magyarország Zrt., HAJDU Autotechnikai Ipari Zrt., HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., HBH Euroconsulting Kft., Human Telex Kft., HyperTeam Kft., Imerys Tűzállóanyaggyártó Kft., Jabil Circuit Magyarország Kft., KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt., KSB Szivattyú és Armatúra Kft., Kujbusvill, Laurel Kft., Legrand Zrt., Lenovo Magyarország Kft., Ludwig&Mentesi Kft., Lux Aqua Hungária Kft., Magyar Hipermarket Kft., Magyar Nemzeti Bank, MAHR Austria GmBH., Market Építő Zrt., MÁV-Gépészet Zrt., Media ID Kft., MOL Nyrt., Moratus Kft., Mosoly Alapítvány, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Ocean Köva Kft., Poly-Group Hungary Kft., Quadrant CMS Hungary Kft., Raiffeisen Bank Zrt., Raiffeisen Ingatlan Zrt., Randstad Hungary Kft., RedBull Magyarország Kft., Ringier Kiadó Kft., Sanoma Budapest Zrt., Saubermacher -Pannonia Kft., STI Display Hungary Kft., STI Petőfi Nyomda Kft., Swedex Hungária Kft., TIG Nonprofit Kft., Vilati Szerelő Kft., Zwack Unicum Nyrt.

A bowling modell

A modulok átfogják a vezetés teljes spektrumát, amit az alábbi modell szemléltet:

Ha tehát valaki

 • kis- vagy középvállalatban dolgozik tulajdonosként vagy vezetőként,
 • nagyvállalatnál tevékenykedik közép- vagy felsővezetői beosztásban,
 • még nem vezető, de a közeli jövőben várható, hogy vezetői pozícióba kerül,

annak érdemes a Flow Management Akadémia képzéssorozatán bővítenie, rendszereznie meglévő vezetői tudását, fejlesztenie vezetői készségeit.

A képzés felépítése

A programsorozat

 • egy 9 alkalomból álló képzés, ami 1 éven át tart.
 • 1 kétnapos munkával indul, és további 8 egynapos műhellyel folytatódik.
 • könnyen elsajátítható és a gyakorlatban azonnal használható vezetői eszköztárat ad a résztvevőknek.
 • következtében a résztvevők mérhető eredményeket mutatnak fel.

A modulok havi rendszerességgel követik egymást, ezeket a résztvevők saját akciótervük alapján kötik össze úgy, hogy a köztes időben kipróbálják a gyakorlatban is azt, amit a képzésen tanultak. A program fontos eleme, hogy a tapasztalataikat visszahozzák a tanulócsoportba, és megosztják egymással.

Egyéni igények alapján személyes konzultációra is lehetőséget biztosítunk. A résztvevők a modulok között is találkozhatnak a trénerekkel, hogy könnyebben átültethessék a gyakorlatba, és hatásosabban alkalmazhassák napi munkájukban a megszerzett ismereteket.

A Flow Management Akadémia moduljai az alábbi témákat ölelik fel:

 • Bevezető (Vezetés és jövőkép)
 • Emberismeret
 • Együttműködés, kapcsolatok, konfliktuskezelés
 • Teljesítménymenedzsment
 • Kommunikáció
 • Szervezeti változások kezelése
 • Döntéshozatal
 • A vezető és a szervezet energiái
 • Személyes hatékonyság

A képzés ára: 850.000 Ft + Áfa

A díj tartalmazza a tréneri költségeket, a tréning-anyagokat, az online kérdőív és a digitális tréning filmtár költségét, a résztvevők frissítővel, ebéddel történő ellátását, valamint a szállás díját az első és az utolsó képzési nap végén.

Kedvezmények:

 • 1 cégtől 2 fő jelentkezése esetén: 5% kedvezmény
 • 1 cégtől min 3 fő jelentkezése esetén: 10% kedvezmény