• Változásvezetés és Kultúrafejlesztés

  Változásvezetés és kultúrafejlesztés

 • Vezetésfejlesztés és Tehetségmenedzsment

  Vezetésfejlesztés és tehetségmenedzsment

 • Személyes Fejlesztés

  Személyes fejlesztés

 • Együttműködés-fejlesztés, csapatépítés

  Együttműködés-fejlesztés

 • Készségfejlesztő tréningek

  Készségfejlesztő tréningek

 • Stratégiai HR támogatás

  Stratégiai HR támogatás

 • Működésfejlesztés

  Működés- és folyamatfejlesztés

 • Értékesítés és ügyfélszolgálat

  Értékesítés és ügyfélszolgálat

Változásvezetés és Kultúrafejlesztés

Hosszan gondolkodtunk azon, hogy mi különbözteti meg a Flow változásvezetését és kultúrafejlesztését másokétól. Arra jutottunk, hogy minden folyamatunk a jövőkép-diagnózis-akciótervezés hármasra épül, és erre épül minden más szakemberé is – ebben tehát nincs semmi különleges. Végül összefoglaltuk, hogy mi az az extra, amivel a Flow Csoport megszólítja az ügyfeleket, mi az, amiben a mi változáskezelésünk eltér másokétól.

 1. A változásvezetés HOGYAN-jában különbözünk másoktól: egyszerre dolgozunk soft és hard irányban és eszközökkel. Mindennek az a célja, hogy flow élmény átélésére alkalmas környezetet teremtsünk az ügyfeleknél. Mi magunk is úgy dolgozunk a tanácsadási projektek során, hogy minél gyakrabban lehessünk flow-ban. Egyrészt, mert mi is szeretünk flow-ban lenni, másrészt mert azt tapasztaljuk, hogy az alkotó folyamatok közben átélt flow élmény megmutatkozik az eredményben.
 2. A flow élménynek Csíkszentmihályi Mihály definíciója szerint három alapfeltétele van:
  • tiszta célok,
  • folyamatos, azonnali visszajelzés és
  • a képességek és a kihívások dinamikus egyensúlya.
 3. Az alapok megteremtése után a változás vezetésében a Flow-s alapelveknek megfelelően működünk tanácsadóként is – partnerként dolgozva az ügyféllel.
  • Folyamatosan szem előtt tartjuk és validáljuk a célokat.
  • Biztosítjuk a visszajelzés lehetőségét: kommunikálunk, fórumokat teremtünk a beszélgetésre, jelezzük, hogy mire jutottunk a korábbi inputokkal.
  • A képességek és kihívások dinamikus egyensúlyát úgy biztosítjuk, hogy olyan módon és annyit haladunk egyszerre a szervezettel, ami és ahogyan nekik vállalható az adott helyzetben – nem erőltetünk egy folyamatot, ha az nem illik az adott szervezethez/helyzethez.
 4. A változás intézményesítésében már "csak" abban támogatjuk az ügyfelet, hogy a fenti alapelvek mentén továbbra is
  • folyamatosan tartsa szem előtt a célokat,
  • biztosítsa a folyamatos visszajelzést az új helyzetben – kommunikáljanak a szervezetben, teremtsenek fórumokat a beszélgetésre, jelezzék az összes érintettnek, hogy éppen hol tartanak,
  • biztosítsa a képességek és kihívások dinamikus egyensúlyát – emészthető, kis lépésekben haladjanak és változtassanak, finomhangoljanak az új működésen, ahol szükséges.

Mindehhez olyan mérőeszközöket használunk, amelyek pontosan és látványosan mérik fel a szervezet flow-képességét és kultúráját. A folyamatokban részt vevő vezetőket a Flow kompetenciarendszer® alapján készítjük fel arra, hogy saját maguk tudják a további változásokat vezetni.

Vezetésfejlesztés és Tehetségmenedzsment

Változnak a piaci igények, és megújulóban van a tréningpiac. Érzékelhető az általános elmozdulás a hagyományos tréninggyakorlatoktól a komplex megoldások felé. Azt a célt, hogy a résztvevők ne csak lelkesek legyenek egy program végén, hanem a tanultakat szervesen be is építsék vezetési gyakorlatukba, leginkább a komplex vezetésfejlesztés képes megvalósítani. Célunk, hogy partnereinknél, velük együttműködve olyan komplex vezetésfejlesztési folyamatokat valósítsunk meg, amelyek hatékonyan támogatják szervezetük üzleti sikerességét.

Az általunk összefogott komplex vezetésfejlesztési folyamatokban a tréningek mellett az egyéni felkészülés, a terepmunka, a képzés, a műhelymunka és a személyes fejlesztés módszereit, lehetőségeit és akcióit kombináljuk. Fejlesztéseink eredményeképpen a legújabb menedzsment elméletekkel és módszertanokkal gazdagítjuk repertoárunkat. Mindennek eredménye, hogy ügyfeleinknek / résztvevőinknek korszerű, gyakorlati tudást és praktikus eszközöket kínálunk.

Abban akarunk a legjobbak lenni, hogy

 • partnereinknél egységes szemléletű felső, közép és közvetlen vezetőknek szóló programokat, vezetői utánpótlás-fejlesztést valósítunk meg;
 • a vezetési gyakorlatba beépülő és a vezetői munkát eredményesebbé tevő tudást nyújtunk;
 • olyan vezetésfejlesztési programokat tartunk, amelyeket követően résztvevőink tudatosabban használják a menedzsment eszközöket mindennapi munkájukban.

Fejlesztési munkánk célja, hogy:

 • az általunk megismert új és sikeres módszertanok beépítésével folyamatosan megújítsuk képzési, fejlesztési kínálatunkat;
 • programjaink hatékonyan támogassák a szervezeti átalakulást, a kultúraváltási programokat;
 • a hosszú távú fejlesztő hatás elérése érdekében az egyéni fejlesztést, a műhelymunkát és hagyományos tréningmódszereket ötvözve fejlesszük a résztvevőket;
 • egységesebb, integráltabb, komplett képzési / fejlesztési programokat nyújtsunk ügyfeleinknek;
 • résztvevőink a munkájukban is megéljék a Flow élményt, és ez az eredményességüket szolgálja.

Személyes Fejlesztés

Abban hiszünk, hogy egy szervezet akkor tud kiteljesedni, ha a benne lévő emberek kiteljesednek – mi ebben támogatjuk ügyfeleinket széles körű személyes fejlesztési módszereinkkel.

A személyes fejlesztést elsősorban vezetőknek, kulcsembereknek, projektvezetőknek ajánljuk, és testre szabottan, az ügyfél személyiségét, motivációit és képességeit komplexen felölelve végezzük.

Ügyfeleinket abban támogatjuk, hogy a kulcspozícióban lévő embereikre biztosabban tudjanak építeni – rövid távon jobban kiaknázva és erősítve a vezető munkatársakban meglévő képességeket, hosszabb távon pedig biztosabban megtartva őket a szervezetnél.

A személyes fejlesztés azért előnyös, mert

 • hatékony – koncentrált, egységnyi idő alatt több témakört felölelő folyamat, amelyben kiemelt figyelem jut a kliensre;
 • rugalmas – igazodik a folyamat során felmerülő igényekhez és helyzetekhez;
 • gyakorlatorientált – segítjük a tanultak beépítését a mindennapokba, hosszabb távon kísérjük ügyfelünket, hogy létrejöjjön és rögzüljön a célul kitűzött változás.

Személyes fejlesztési tevékenységeink, módszereink:

 • Egyéni és executive fejlesztés
 • Csoportos fejlesztés, Akció Tanulócsoportok (Action Learning)
 • Mentorképzés
 • Szupervízió (egyéni és csoportos)
 • On-the-job tréning
 • Egyéni és mini csoportos (maximum 4 fős) készségfejlesztés
 • Személyes fejlesztés fókuszú tematikus tréningek (Navigátor program, Belülről vezetés)
 • Egyéni vezetői készségfelmérés, vezetői szimuláció (kiválasztási vagy fejlesztési céllal)
 • Személyiség-kérdőívek személyes visszajelzése (pl. LSI, GPOP, ARP, 360 fokos felmérés)

A személyes fejlesztést javasoljuk

 • fejlődés támogatására – pl. ha a vezető előrelép, vagy új feladatot kap, és még tapasztalatlan;
 • megakadás esetén – pl. ha a vezető fokozott stressznek van kitéve, csökken a teljesítménye, alulmotivált, dilemmákkal küzd;
 • jelentős változás esetén – pl. ha a vezető pályát, munkakört vált, változnak az életkörülményei;
 • tréningek utókövetéseként, a készségfejlesztés megtámogatására;
 • kríziskezelésre.

Zsebcoach

A Zsebcoach Bozsogi Dia, Sütöri Ágnes, Sütöri Judit és Viga Orsolya alkotása.

Rajzok: Sütöri Ágnes

Tervezés, tipográfia: Wolf Ila

A könyv szerzőit a Személyes Fejlesztés Kiválóság Központ tagjai inspirálták.

A könyv megrendelhető: a flow@flowcsoport.hu e-mail címen.

Együttműködés-fejlesztés, csapatépítés

Együttműködni jó!
Jó kíváncsinak lenni a másikra, jó megérteni, hogy mit gondol, és mit akar. Jó ráhangolódni az érzéseire, a gondolatmenetére, a tempójára, jó megtalálni vele a közös ritmust: együtt haladni, néha megállni, elmélázni, vagy éppen fokozatosan felgyorsítani egészen a száguldásig.
Jó közösen gondolkodni egy problémán. Ötleteket feldobni és elkapni, együtt továbbfejleszteni. Visszajelzést adni-venni, véleményt cserélni vagy ütköztetni.
Inspirálni és inspirálva lenni.
Jó igent mondani. Jó kezdeményezni és jó csatlakozni. Jó közösen alkotni. Együtt építkezni és valamit közösen felépíteni. Együtt örülni. Nevetni, sírni.

Mi, az Együttműködési Kiválóság Központ tanácsadói szeretünk együttműködni. Nem megy mindig könnyen, de kitartóan gyakoroljuk. Évtizedek óta.
Ezért azt gondoljuk magunkról, hogy tudunk ügyfeleinknek olyan jellegű, az együttműködést segítő, fejlesztő, támogató programokat alkotni és tartani, amilyet máshonnan, másoktól nem kapnak meg. Talán nagynak tűnik az arc, de van alapja az önbizalomnak.

A Flow-ban azok a tanácsadók foglakoznak ennek a témának a fejlesztésével, akik az utóbbi 5 vagy 30 évben (és a közte lévő számok is játszanak!) folyamatosan tartanak együttműködési programokat. Megszámlálhatatlan (de legalábbis nagyon nehezen megszámolható) emberrel kerültek kapcsolatba. Abban hisznek, hogy a közös munka, a közös tevékenység mindig sokkal előbbre visz, mint az egyéni okosságok. Imádnak energiát adni a csoportoknak és kapni a csoportoktól! Biztosak abban, hogy a csapatok mindegyike fejlődik. A programjaik által szorosabbá válnak a személyes kapcsolatok, és ez a munkába is lendületet visz.

Az együttműködő csapatok teljesítménye nagyságrendekkel jobb, mint a széthúzó embercsoportoké. Ezt sok-sok vállalatnál forintban és dollárban, tonnában és kilométerben, hibaszázalékban és tökéletességben mértük már. Ezért sem érdemes megvárni, amíg hanyatlik a teljesítmény.

Szükség lehet együttműködés-fejlesztésre, ha

 • minimum kér ember (maximum az egész cég) igényli a gördülékenyebb együttdolgozást.
 • nemcsak a vidámság, hanem a tanulás is fontos.
 • csak a vidámság fontos.
 • komolyan akar egy csoport csapattá válni, s ehhez „gyorsító” kell.
 • zökkenőmentesebben is mehetnének a dolgok.
 • az emberek messze vannak egymástól, s ez a munka rovására is megy.
 • a munkatársak belefáradtak a rutinba.
 • szükséges teamekben dolgozni, és jó lenne ezt flow-élménnyé tenni!

Segíthet

 • a kis- és nagycsoportos csapatépítés,
 • a team-coaching,
 • az együttműködési workshop,
 • a Have fun program,
 • a teljes céges csapatépítő nap,
 • és számtalan más, jól átgondolt és kreatívan megvalósított program.

Előkészítjük, megtervezzük, kialakítjuk, újragondoljuk, átírjuk, áthangoljuk, levezetjük. Közben élvezettel gondolkodunk és cselekszünk együtt az ügyféllel és egymással. És a végén közösen ünnepelünk!

Készségfejlesztő tréningek

A Flow több Kiválóság Központja között a miénk a készségfejlésben nyújt többletértéket ügyfeleinknek. Programjainkon a konzerv megoldások helyett frisset kínálunk, eredetit és egyedit készítünk. Abban vagyunk érdekeltek, hogy – mint a gasztronómiában a Michelin csillag – a készségfejlesztésben a Flow Csoport legyen a minőség, az eredetiség, az egyediség védjegye.

Erre okot ad, hogy fejlesztéseinkben, ügyfeleink egyedi igényeire szabott megoldásainkban szintetizáljuk a Flow Csoportban működő több mint negyven tréner-tanácsadó munkáját.

Innovatív és élvezetes megoldásokat dolgozunk ki, hogy programjainkon résztvevőink flow élményt éljenek meg, és megtapasztalják, hogy ebben az állapotban csúcsteljesítményre képesek. Arra ösztönözzük őket, hogy keressék és találják meg a munkájukban is a flow-t, és ezáltal érjenek el rendszeresen kimagasló teljesítményt.

Tudjuk, hogy nincs két egyforma szervezet, üzleti helyzet vagy munkakör, ezért alkotó műhelyünkből nem kerül ki két egyforma tréning vagy fejlesztési megoldás. A szervezetre-szabottság mellett fontos elvünk és munkamódszerünk a nyílt kommunikáció. Ezt támogatja fejlesztési folyamataink felépítése is, amelyben a kipróbált és biztonságot nyújtó kereteken belül van tere a kreativitásnak, az újdonságok kitalálásának és a legjobb megoldás megtalálásának.

 • Első lépésben megismerjük és megértjük megbízónk piaci helyzetét, szervezeti kultúráját, az adott munkakör vagy szervezeti pozíció kompetencia elvárásait.
 • Ezt követően feltárjuk a helyzetet, és/vagy felmérjük a konkrét készségfejlesztési igényt.
 • A diagnózis után fejlesztési megoldási ötleteket dolgozunk ki, és az ügyféllel közösen azt választjuk, és azt valósítjuk meg közülük, amelyiknek eredményeképpen legvalószínűbb, hogy a szervezetben elérik a fejlesztés kapcsán kitűzött célokat, az elvárt eredményeket.
 • A szakszerű előkészítés és megvalósítás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tanultak munkahelyi környezetben való alkalmazására is. Ennek megoldásában is változatosan, újszerű és bevált módszerek kombinálásával, személyre szabottan támogatjuk résztvevőinket.

Néhány gyakran felmerülő készségfejlesztési téma – a teljesség igénye nélkül:

 • Kommunikáció
 • Érzelmi intelligencia
 • Stresszekezelés
 • Konfliktusmenedzsment
 • Önismeret, emberismeret
 • Vezetői készségek
 • Prezentáció, retorika
 • Idő- és feladatmenedzsment
 • Projektmenedzsment
 • Döntéshozatal
 • Belső tréneri, facilitátori, coach és tanácsadói készségek
 • Tárgyalástechnika

Fejlesztő-alkotó munkánk során gyakran éljük át a flow-élményt: örömmel, magas szakmai nívón, nagy elkötelezettséggel és élvezettel dolgozunk együtt. Kíváncsiak vagyunk az ügyfeleinkre, nyitottak vagyunk egyedi igényeikre és meglátásaikra, lelkesít bennünket, hogy az egyeztetett fejlesztési célok szervezeti megvalósulása érdekében inspiráló együttműködésekben vehetünk részt mind egymással, mind pedig az ügyfeleinkkel.

Stratégiai HR támogatás

Sokéves felsővezetői HR-es tapasztalattal és működésfejlesztési háttérrel is rendelkező tanácsadó csapatunk a HR fejlesztés hard és soft oldalát integráltan kezelve képes támogatni ügyfeleinket. Együttműködünk a magas teljesítményt nyújtó és „flow-ban” működő szervezetet hatékonyan támogató HR stratégia kialakításában. A megvalósításban is tevékeny szerepet vállalunk.

Amit kínálunk:

HR csapatok és egyének 
szakmai fejlesztése
Operatív vagy stratégiai HR rendszer
 és folyamat-fejlesztés

HR analitikai és IT rendszerek fejlesztése 

Flow HR benchmark platform


Szakmai keretek, minták, amikre építünk együttműködésünk során:

Képzési rendszer fejlettség mérése kérdőív letöltése

Az adat alapú hr rendszer fejlődési fokai dokumentum letöltése

A képzési rendszerek fejlődési fokai dokumentum letöltése

Munkánk eredményeképpen:

 • átlátható HR folyamatok működnek a szervezeti stratégiával és kultúrával összhangban,
 • a HR szervezet megerősödik stratégiai/üzleti partneri szerepkörében,
 • a HR osztály tagjai kompetens, magabiztos, és tanácsadó szemléletű munkatársakká válnak,
 • a HR terület gyakorlatias rendszereket hoz létre és működtet, csökken az adminisztráció,
 • növekszik a szervezetben vezetők felelősségvállalása „People Management” területen, a vezetők alkalmazzák és hasznosítják a HR eszközöket.

 

HR szakértőink szakmai tapasztalata:

 

 

Működésfejlesztés

Kiválóság Központunk létrehozásának célja, hogy üzleti partnereinknek olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek segítségével működésüket és gazdálkodásukat még tudatosabbá és hatékonyabbá teszik. A közös munkához kézzel fogható, többszörösen kipróbált és bizonyított módszereket kínálunk.

Azok a cégek maradnak fenn tartósan és működnek nyereségesen, amelyek jól szervezettek. Ennek kialakításához nyújtanak segítséget a Folyamat- és hatékonyságfejlesztési, valamint Szervezeti struktúrát, hatásköri- és felelősségi rendszert fejlesztő szolgáltatásaink.

E folyamataink keretében:

 • összegyűjtjük a működési folyamatokkal kapcsolatos tulajdonosi és felsővezetői elvárásokat;
 • feltérképezzük és szükség szerint dokumentáljuk a jelenleg működő folyamatokat;
 • definiáljuk a jelenlegi folyamatokkal kapcsolatos problémákat;
 • feltárjuk a jelenlegi és az elvárt működés közötti eltéréseket;
 • fejlesztési javaslatokat adunk;
 • a kívánt működés eléréshez szükséges akciótervet állítunk össze;
 • kialakítjuk és dokumentáljuk a folyamatmodellt, majd a folyamatokat;
 • meghatározzuk a folyamatszakaszok közötti átadási pontokat;
 • tevékenység-, hatáskör- és felelősség mátrixot készítünk.

A LeanSwat szolgáltatásunk egy olyan folyamatfejlesztési megközelítésen alapul, amely úgy kombinálja a Six Sigma DMAIC metodológiát a Lean eszközeivel, hogy partnereink a lehető leghamarabb élvezhessék ezen eszközök eredményeit. A LeanSwat gyors és hatékony megoldást nyújt akkor is, ha korlátozott idő és adat áll rendelkezésre a folyamatfejlesztésre.

A LeanSwat módszertanhoz kapcsolódóan:

 • Six Sigma rendszert vezetünk be;
 • Lean és Six Sigma alapon hatékonyságot fejlesztünk;
 • LeanSwat alapon folyamatokat fejlesztünk;
 • Six Sigma Green Belt, SwatSigma (Yellow Belt) és LeanSwat képzéseket tartunk.

A hatékony irányítás alapfeltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű információ, melyet a jól működő kontrolling rendszerből nyerhetünk. A gazdálkodási és kontrolling rendszerek fejlesztésének fókuszpontjában az információk kellő időben történő előállításához szükséges feltételek megteremtése áll.

Gazdálkodásfejlesztési és kontrolling szolgáltatásaink keretében:

 • kialakítjuk az üzleti működési modellt;
 • kialakítjuk a tervezési, beszámolási rendszert;
 • kiépítjük a funkcionális kontrolling rendszereket;
 • kialakítjuk és fejlesztjük a vezetői információs rendszert;
 • meghatározzuk, implementáljuk a kontrolling működéshez szükséges folyamatokat;
 • kontrolling képzéseket, tréningeket tartunk.

Értékesítés és ügyfélszolgálat

Egy szervezet életében a legszebb pillanat – legyünk profának –, amikor beérkezik a számlára a bevétel, amikor csörög a kasszagép. Mindenki arra törekszik, hogy ez kiszámítható módon és minél gyakrabban történjen.

Ebben a Kiválóság Központban munkálkodva összegyűjtöttük azokat az ismereteket és tapasztalatokat, amelyek segítenek egy szervezetnek jobb értékesítési eredményeket elérni.

Szakmai együttműködésünkben, együttgondolkodásunkban sok 10 évnyi értékesítői és értékesítés menedzsment tapasztalat, több különböző megközelítést alátámasztó modell, megismert rendszer, folyamat és értékesítési eszköz, és számos iparágban szerzett tréneri-tanácsadói tudás és tapasztalat integrálódik. Megközelítésünkben az értékesítési rendszerek értékesítés menedzsment rendszerrel egészülnek ki, hogy az értékesítők és vezetőik egységes rendszerben végezhessék a munkájukat. Az a célunk, hogy mindezzel a tudással, tapasztalattal, és szemlélettel támogassuk a hozzánk forduló szervezeteket abban az alapvető törekvésükben, hogy sok-sok elégedett ügyfelet szerezzenek.

A programjainkon felmerülő leggyakoribb témák – a teljesség igénye nélkül:

 • Kapcsolatfelvétel, hideg hívás, telesales
 • Az igények feltárása, információgyűjtő technikák
 • Az értékesítési potenciál meghatározása
 • Árazás
 • Ajánlati struktúrák
 • Haszonérvelés, megkülönböztető eladás
 • Sikeresélyek becslése
 • Értékesítői szerepek, segítők és akadályozók
 • Kifogás és ellenállás kezelése
 • Lezárási technikák
 • Sales coaching
 • Eladás vagy kiszolgálás
 • Értékesítési célok és tervek kialakítása
 • Tevékenység tervek összeállítása
 • Piacszegmentálás
 • Értékesítési teljesítmény értékelése
 • Értékesítési értekezletek
 • Problémamegoldás és konfliktuskezelés az eladásban
 • Rendszerfejlesztés
 • Motivációs és ösztönzési rendszerek
 • Értékesítési matematika
 • A bolti munka alapjai
 • Az értékesítő napi munkájának hatékony szervezése
 • Értékesítési stratégiák

Ezeket a témákat dolgozzuk fel összehangolt módon a tartós, mindkét fél számára megelégedést nyújtó kereskedelmi partnerkapcsolatok érdekében. Hiszen az ügyfeleink adják a fizetésünket …