Skip to main content

PERMA(H)-alapú modell

Megfelelő jóllétünket négy alaptényező befolyásolja: a fizikai, a mentális, az érzelmi-szociális és a pénzügyi helyzetünk vagy állapotunk. A Martin Seligman által kidolgozott PERMA(H) modell szerint azonban akár az egyéni, akár a munkahelyi well-beinget érdemesebb átfogóbb szempontok alapján vizsgálni.

P – POZITÍV ÉRZELMEK (POSITIVE EMOTIONS)

A pozitív érzelmek az elégedettség és az öröm érzésére irányuló általános tendenciákat jelentik.

  • Mindennapi életben: A pozitív érzelmek, mint például a boldogság, öröm, hála, hozzájárulnak az egyéni jólléthez. Ezek az érzelmek javítják az életminőséget, segítik az egyén személyes kapcsolatait és növelik az általános elégedettséget.
  • Munkahelyen: A munkahelyi környezetben is rendkívül fontosak a pozitív érzelmek. Amikor az egyének pozitív érzelmekkel élik meg a munkahelyi kihívásokat, javul a teljesítményük. A pozitív érzelmek erősítik a munkahelyi kapcsolatok minőségét, ami elősegíti a hatékony együttműködést és csapatmunkát.

Összességében tehát a pozitív érzelmek mindennapi életünk és munkahelyünk alapvető elemévé válva, elősegítik az egyéni és közösségi jóllétet.

E – ELMÉLYÜLÉS (ENGAGEMENT)

  • Mindennapi életben: Az elmélyülés fogalma arra utal, hogy az egyén mennyire tud belemerülni azokba a tevékenységekbe, amelyek érdeklik és kihívást jelentenek számára. Az elmélyülés olyan állapot, amikor teljes mértékben elmerülünk egy tevékenységben, teljesen beszippant minket, nem érzékeljük az időt közben, csak az adott dologra koncentrálunk. Ez az állapot gyakran összefonódik a “flow” élménnyel, amikor az ember teljesen belefeledkezik a tevékenységbe.
  • Munkahelyen: Az elmélyülés a munkahelyen azt jelenti, hogy a munkavállaló élvezi a munkáját, és aktívan részt vesz a kihívásokban, maximális koncentrációval és elkötelezettséggel végzi a feladatait. A magas szintű elmélyülés elérésével az egyén eljut a „flow” állapotba, amikor a munka olyannyira elragadja, hogy szinte megszűnik a tér és az idő érzékelése.

Az elmélyülés hozzájárul a munkavállalói elégedettséghez és a hatékony munkavégzéshez, mivel az egyén olyan élményt tapasztal, amely nemcsak kielégítő, hanem inspiráló is. Ilyen állapotban a munkavégzés nemcsak produktív, hanem örömteli is, ami hosszú távon pozitívan befolyásolhatja a dolgozó teljesítményét.

R – KAPCSOLATOK (RELATIONSHIPS)

  • Mindennapi életben: Az egészséges kapcsolatok pozitív hatással vannak az egyén érzelmi és pszichológiai állapotára. Emberként „társas lények” vagyunk, társas kapcsolatokra vágyunk, legyen szó családi kötelékekről, barátságokról vagy szociális támogatásról. Ezek a kapcsolatok nagyban hozzájárulnak az egyéni jóllétünkhöz. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok az emberek, akiknek értelmes, pozitív kapcsolataik vannak, általában boldogabbak, mint azok, akiknek az ilyen kapcsolataik hiányoznak.
  • Munkahelyen: A kapcsolatok azt jelentik, hogy az egyén érzi, hogy kapcsolatban áll másokkal a szervezetben, és támogatva, értékelve érzi magát. Az erős munkahelyi kapcsolatok segítik az együttműködést, a csapatmunkát és hozzájárulnak a pozitív munkahelyi légkörhöz. A támogató munkahelyi közösség növeli a munkavállalók elégedettségét és elköteleződését.

M – ÉRTELEM (MEANING)

  • Mindennapi életben: Mindannyiunknak kell, hogy értelme legyen az életünknek ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Az életben értelmet adó tevékenységek, célok és értékek kitűzése kulcsfontosságú az egyéni jóllét szempontjából.  Az értelmes élet abból fakad, hogy az egyén egy olyan ügyet szolgál, ami nagyobb, mint ő maga, és kapcsolódik valamilyen mélyebb célhoz.  Az értelmes élet velejárója a valahová tartozás és olyan cél követése, amit önmagunknál többre tartunk.
  • Munkahelyen: Munkahelyi környezetben az értelem azt jelenti, hogy valaki mennyire találja értékesnek a munkáját, mennyire céltudatos a tevékenységében. Az értelem adja azt az érzést, hogy számít a munkám. Ha egy munkavállaló értékeli azt, amit csinál, és értelmet talál a munkájában, akkor nagyobb valószínűséggel érzi magát elégedettnek, magabiztosnak és motiváltnak az adott munka végzésére.

A – TELJESÍTMÉNY/SIKEREK (ACCOMPLISHMENT)

  • Mindennapi életben: Az eredmények értelmet adnak minden elvégzet feladatnak, kitűzött reális célnak, így elengedhetetlenek a jóllétünk megteremtésében. Mindannyian büszkék vagyunk arra, amit tettünk vagy elértünk. Ezek a teljesítmények erősítik az önbecsülésünket és a hitünket abban, hogy érünk valamit. Amikor elérünk valamit, jó érzéssel tölt el bennünket, és inspirál további erőfeszítésekre és fejlődésre. Az egyéni célok eléréséből származó sikerélmények pozitívan befolyásolják az önbizalmat és az elégedettséget. A kitűzött célok elérésének élménye pozitív hatással van jóllétünkre.
  • Munkahelyen: A teljesítményt lehet mérni a külső eredmények alapján (kitüntetések, díjak), de fontos figyelembe venni az egyén saját érzéseit is. A kérdőív a teljesítés szubjektív érzéseit méri, azaz azt, hogy az egyén hogyan érzi magát a munkájában. Ez magában foglalja, hogy mennyire dolgozik valaki keményen a céljaiért és mennyire érzi magát képesnek a napi teendői ellátására, a mindennapi kihívásokkal való megbirkózásra.

H – EGÉSZSÉG (HEALTH)

Az utóbbi években a modellt kibővítették az egészség komponenssel, mivel a kutatások bizonyították, hogy a boldogsághoz és a jólléthez a tesi egészség általános érzése létfontosságú elem.

A PERMA(H) kérdőív a szubjektív egészségérzetet méri, hogy mennyire érezzük jól és egészségesen magunkat a mindennapi életben és a munkahelyen.

PERMA(H) modell

Kérdésed van? Írj nekünk, és egy Flow-s kolléga hamarosan felveszi veled a kapcsolatot.