Skip to main content

Szeretnél változást elérni?

Válaszd a Human Synergistics (HS) változási megoldásait személyre szabott Flow tanácsadással!

SZERETNÉL VÁLTOZÁST ELÉRNI?

Válaszd a Human Synergistics (HS) változási megoldásait személyre szabott Flow tanácsadással!

Jelentkezz 2023. november 4. 23:59-ig egyéni, csoportos, vezetői vagy szervezeti diagnosztikára és 10% kedvezményt adunk a diagnosztika árából!

Írj nekünk a flow@flow.hu címre, és kérj személyes konzultációt és egyedi árajánlatot!

MILYEN MÓDSZEREKET KÍNÁLUNK?VÁLTOZÁSI MEGOLDÁSAINK

A Human Synergistics és a Flow változási megoldásai biztos eredményeket hoznak egyéni fejlesztésekhez, a konstruktív csoportkörnyezet elősegítéséhez, felső- és középvezetői képességek és hatások fejlesztéséhez, és akár a teljes szervezeti kultúra fejlesztéséhez a fenntartható eredményesség érdekében.

CIRCUMPLEX MODELL

A Human Synergistics Circumplex olyan módszert kínál, ami segít mérni és megváltoztatni azon gondolkodási és viselkedési stílusokat, amelyek befolyásolják a teljesítményt. Ez a vizuális modell egyéni, vezetői, és csoportos szinten is segíti a konstruktív stílusok fejlesztését azáltal, hogy:

 • láthatóvá teszi azokat a gondolkodási és viselkedési stílusokat, amelyek irányítják a szervezetet csakúgy, mint az egyének és csoportok teljesítményét, a szervezeten belül.
 • közös nyelvet biztosít, amely jól használható egyéni, csoportos, és vezetői viselkedési stílusok, valamint a szervezet kultúrájának megközelítésére, számszerűsítésére és megbeszélésére.
 • jó alapot biztosít az egyének és a kultúra fejlesztésére, a teljesítmény javítására.

A Circumplex 12 működési és viselkedési stílus szerint bontja le a teljesítményt és a hatékonyságot.

Ezeket a stílusokat három általános klaszterbe soroljuk:

 • konstruktív stílusok az egyének fejlesztésével ösztönzik a szervezeti célok elérését; elősegítik a csapatmunkát és az együttműködést; fokozzák az egyéni, csoportos és szervezeti alkalmazkodóképességet és hatékonyságot.
 • Az agresszív-védekezőstílusok arra ösztönzik az embereket, hogy saját szükségleteikre összpontosítsanak csoportjuk és szervezetük rovására, stresszt, kaotikus és következetlen viselkedést eredményezve.
 • passzív-védekező stílusok arra sarkallják az embereket, hogy alárendeljék magukat a szervezetnek, elfojtják a kreativitást és a kezdeményezést, ezzel a szervezet stagnálását idézve elő.

EGYÉNI FEJLESZTÉS – LIFE STYLES INVENTORY (LSI)

Javítja az eredményességet és a személyközi kapcsolatok minőségét, továbbá fejleszti a vezetői potenciált.

A Dr. J. Clayton Lafferty által kifejlesztett Életstílus leltár, Life Styles Inventory™ (LSI) olyan 12 sajátos gondolkodási  stílust és viselkedési mintát mér, amely segítheti vagy  gátolhatja az egyént képességei kiteljesítésében.

Az LSI által mért 12 stílus  három csoportba szerveződik:

 • Konstruktív: teljesítmény, önmegvalósítás, bevonás-támogatás és együttműködés
 • Passzív-védekező: megfelelés, alkalmazkodás, függés és elkerülés
 • Agresszív-védekező: ellenállás, hatalom, versengés és perfekcionizmus

Kutatások kimutatták, hogy az LSI által mért stílusok a hatékonyság és a siker számos mutatójával összefüggésben állnak, beleértve a vezetői hatékonyságot, a problémamegoldás hatékonyságát, a személyközi kapcsolatok  minőségét, a fizetést, a beosztási szintet,  az egyén egészségét és jóllétét, valamint a  szervezeti kultúrát

VEZETŐK FEJLESZTÉSE – LEADERSHIP/IMPACT® (L/I)

Egyedülálló rálátást biztosít a vezetők számára, ahhoz, hogy megismerjék a másokra gyakorolt hatásukat és hatékonyságukat.

A Dr. J. Clayton Lafferty által kifejlesztett Vezetői hatás kérdőív, Leadership/ Impact® (L/I) egy olyan 360 fokos visszajelzés, amely a (felső)vezetők számára egyedülálló betekintést nyújt az általuk alkalmazott leadership stratégiájukba, és e stratégiák által mások viselkedésére és teljesítményére gyakorolt hatásukra.

Ezek a felismerések arra használhatóak, hogy megteremtsük azoknak a stratégiáknak és technikáknak az alapjait, amelyekkel a vezetők biztosítják a szervezet, valamint annak tagjai számára a hosszú távú hatékonyságot.

Az L/I segítségével a résztvevők megismerhetik:

 • a személyes és szervezeti szintű leadership hatékonyságukat,
 • másokra gyakorolt hatásukat, abból a szempontból, milyen mértékben motiválnak másokat arra, hogy konstruktív vagy védekező módon viselkedjenek,
 • leadership stratégiájukat, abból a szempontból, hogy milyen mértékben támogató vagy korlátozó módon járnak el.

 

KÖZÉPVEZETŐK FEJLESZTÉSE – MANAGEMENT/IMPACT ® (M/I)

Összehangolja a szervezetben a vezetői képességeket a szervezet jövőképével, értékeivel és stratégiáival.

A Dr. Janet L. Szumal és Dr. Robert A. Cooke által kifejlesztett Management/ Impact® (M/I), Középvezetői hatás egy olyan egyedülálló visszajelző eszköz, amely a középvezetők és más, vezetői feladatokat ellátó személyek számára betekintést nyújt abba, hogy miként közelítik meg munkájukat és milyen hatást gyakorolnak a körülöttük lévőkre. Mivel az M/I által mért hatásstílusok összhangban vannak a legtöbb szervezet jövőképével, értékeivel és stratégiáival, az M/I információt nyújt a vezetőknek arról, hogyan erősíthetik meg képességeiket a szervezetük céljainak elérése érdekében.

Az M/I segítségével a résztvevők megismerhetik:

 • vezetői hatékonyságukat a feladat, az emberek és a személyes kritériumok mentén;
 • a másokra gyakorolt hatásukat, aszerint, hogy milyen mértékben motiválják és ösztönzik a körülöttük lévőket arra, hogy konstruktív vagy defenzív/védekező módon viselkedjenek;
 • vezetői megközelítésüket, aszerint, hogy milyen gyakorisággal látják el feladataikat elősegítő vagy gátló módon

 

VEZETŐK FEJLESZTÉSE – COACH – CO-ACHIEVING

Használja a csapat vezetésének értékeit a mindennapokban is!

Ezt az egyedülálló csoportos gyakorlatot, a Coach-ot, Michael Gourley, a Human Synergistics új-zélandi munkatársa fejlesztette ki. A gyakorlat azokat a feltételezéseket, értékeket, meggyőződéseket, attitűdöket emeli ki, amelyek a kimagasló egyéni és csoportos teljesítmény és motiváció mögött állnak. A résztvevőknek 55 kijelentés közül kell kiválasztaniuk a leginkább megfelelő edzői megközelítéseket, célokat és akciókat, amik megfordítják egy jelenleg nem jól teljesítő csapat eredményét.

A Coach lehet „jégtörője”, bevezetője vagy fő eseménye egy workshopnak. Utólagos értékelése, illetve utókövetése lehet az olyan programoknak, amelyek az alábbiakra fókuszálnak:

 • vezetők és szupervizorok fejlesztése,
 • felsővezetői fejlesztések,
 • csoportok fejlesztése.

SZERVEZETI KULTÚRAFEJLESZTÉS – ORGANIZATIONAL CULTURE INVENTORY® (OCI)

Ismerje meg szervezetének kultúráját, és tegye versenyelőnnyé azt.

A Szervezeti kultúra leltár, Organizational Culture Inventory® (OCI) az egyik legeredményesebb és legszélesebb körben használható eszköz a munkahelyi kultúra mérésére. A Dr. Robert A. Cooke és Dr. J. Clayton Lafferty által kifejlesztett mérőeszköz egyik fajtája, az OCI Jelenlegi a szervezet jelenlegi kultúráját térképezi fel, reális képet ad arról, hogy a munkavállalók milyen viselkedéseket tartanak elvártnak a beilleszkedés és a megfelelés érdekében.

Az OCI által mért viselkedési normák közül a négy konstruktív stílus megkönnyíti a problémamegoldást, a döntéshozatalt, a csapatmunkát, a termelékenységet és segíti a hosszú távú hatékonyságot. A nyolc védekező viselkedési norma akadályozza a hatékony teljesítményt

 

SZERVEZETI KULTÚRAFEJLESZTÉS – ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS INVENTORY® (OEI)

Alakítsa szervezete belső rendszerét, struktúráit, a technológiát, a készségeket és a minőséget úgy, hogy elérje a kívánt eredményt!

A Dr. Robert A. Cooke által kifejlesztett Szervezeti Hatékonyság Leltár Organizational Effectiveness Inventory® (OEI), megmutatja a szervezet teljesítményére vonatkozó eredményeket egyéni, csoportos és szervezeti szinten. Továbbá értékeli azokat a belső tényezőket és körülményeket, amelyek hatással vannak a teljesítményre, és befolyásolhatják a kulturális változást.

A kérdőív 128 kérdés mentén ad információt a szervezet hatékonyságáról és munkatársakra gyakorolt hatásáról. A kérdések a válaszadók munkájára, osztályára, munkacsoportjára, felettesére, valamint szélesebb körű, az egész szervezetre kiterjedő ügyekre vonatkoznak.

 

CSAPATOK FEJLESZTÉSE – GROUP STYLES INVENTORY®

Fejleszti a konszenzusos döntéshozatali készséget és elősegíti a konstruktív csoportkörnyezetet.

A Dr. Robert A. Cooke és Dr. J. Clayton Lafferty által kifejlesztett Csoportstílus Leltár, Group Styles Inventory® (GSI) a csoporttagok egymás közötti együttműködését, a közös munka során felmerült problémák megközelítési módját értékeli. A GSI által mért viselkedési stílus közül négyet konstruktívnak nevezünk, ezek megkönnyítik a hatékony problémamegoldást, a döntéshozatalt. A nyolc védekező stílus (agresszív és passzív) hosszú távon csökkenti az eredményességet. Ily módon a GSI lehetővé teszi a csoportok számára, hogy elemezzék stílusaikat és célszerű stratégiákat határozzanak meg eredményességük fokozása érdekében.

 

CSAPATOK FEJLESZTÉSE – CSAPATÉPÍTŐ SZIMULÁCIÓK

Hogyan teljesítene csapata egy váratlan helyzetben? 

A túlélő szimulációs sorozat arra lett tervezve, hogy megtanítsa a csapatokat, hogyan javíthatják a problémamegoldó képességüket az interperszonális (emberek) és racionális (feladatok) készségek és viselkedések fejlesztésével, amely később sikeres csapatmunkához vezet. Minden szimuláció ismeretlen helyzet forgatókönyvét mutatja be, mint például, hogy egy repülőgép szerencsétlenség túlélői hogyan rangsorolják a túléléshez szükséges különböző tárgyakat távol a civilizációtól.

A Túlélési szimulációink ideálisak jégtörő gyakorlatnak, a program fő tevékenységének, vagy szolgálhatnak follow-upként, ha a szervezet hangsúlyt szeretne fektetni:

 • új csapatok kialakítására,
 • csapaton belüli együttműködés fejlesztésére,
 • problémamegoldásra és döntéshozásra,
 • hatékonyabb kommunikáció kialakítására a csapaton belül.

 

CSAPATOK FEJLESZTÉSE – PROJECT PLANNING SITUTATION

Fejlessze csapata projekttervezési és irányítási készségeit a csapattagok döntéshozó képességeinek javításával.

A Projekttervezési szituáció az egyik legszélesebb körben használt és kutatott üzleti szimuláció. Egy olyan interaktív csoportos gyakorlat, amely a tervezési folyamat és a projektek menedzselése közben fejleszti a konszenzusos döntéshozatalt.

A Project Planning SituationTM használható jégtörő gyakorlatként, a program fő tevékenységeként, elő-vagy utótesztként, illetve szolgálhat follow-up tevékenységként, ha a szervezet hangsúlyt szeretne fektetni:

 • projektek tervezésére vagy irányítására
 • problémamegoldásra és döntéshozásra
 • csapatfejlesztésre

A gyakorlat eszközként használható az alábbi esetekben is:

 • vezetőfejlesztés
 • a projekttervezési és HR menedzsment megközelítések értékelése
 • hatékonyabb tervezési és vezetési megközelítések alkalmazás

 

CSAPATOK FEJLESZTÉSE – ORGANIZATIONAL CHANGE CHALLENGE

Fejlessze csapata projekttervezési és irányítási készségeit a csapattagok döntéshozó képességeinek javításával.

A Dr. Janet L. Szumal által kifejlesztett  Szervezeti változás kihívás egy olyan gyakorlat,  amely ötvözi a változáskezelési készségek és a  csapatmunka fejlesztését. A gyakorlat során 17 tevékenységet kell optimális sorrendbe helyezni a sikeres változási folyamat szempontjából.

A szervezeti változás kihívására adott megoldásokat először egyénileg, majd csoportosan dolgozzák ki a résztvevők. Ezt követően az egyéni és a csoportos megoldások a szervezetfejlesztési és szervezeti változással kapcsolatos szakirodalom alapján kialakított ajánlott megoldással kerülnek összehasonlításra.

Az egyéni és az ajánlott megoldás közötti különbség azt mutatja meg, hogy a résztvevők  mennyire jól használták fel tudásukat, tapasztalataikat, készségeiket változásmenedzsment és a komplex problémamegoldás tekintetében.

Az egyéni és a csapateredmény közötti  különbség megmutatja, hogy a csapatok  képesek voltak-e a tagjaik tudására és  készségeire építve szinergiát elérni.

SZERETNÉL TÖBBET TUDNI AZ EGYES MÓDSZEREK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS HATÉKONYSÁGÁRÓL?

SZERETNÉD TUDNI, NEKED PONTOSAN MELYIKRE LENNE SZÜKSÉGED?

ÍRJ NEKÜNK, ÉS KÉRJ SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓT ÉS EGYEDI AJÁNLATOT!

KERESS MINKET 2023. NOVEMBER 4. 23:59-IG, ÉS 10% KEDVEZMÉNYT ADUNK A HS DIAGNOSZTIKAI TERMÉKEK ÁRÁBÓL.

  Kérjük, nyilatkozzon róla, hogy elfogadja-e az adatkezelési irányelveinket.